ZADANIA PUBLICZNE

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu realizuje zadanie publiczne

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu realizuje zadanie publiczne pt.

  • ”Ochrona i promocja zdrowia. Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych” Wsparcie i pomoc rodzinie”.

W ramach tego zadania realizujemy również rehabilitację niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci.

  • Zadanie realizowane z Powiatem Wałbrzyskim całkowity koszt zadania kwota w wys. 13 620 zł w terminie od 15-03-2021r. do 15-12-2021 r. (do wyczerpania środków).

„Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na podejmowaniu działań w 2021 roku, zmierzające do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha”

  • Zadanie realizowane z Gminą Wałbrzych całkowity koszt zadania kwota w wys. 170 000zł w terminie od 10-05-2021r. do 31-12-2021 r. (do wyczerpania środków).

 

Chętnych rodziców, opiekunów prosimy o złożenie podania z uzasadnieniem. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie na rehabilitację od lekarza prowadzącego, karty informacyjne ze szpitala( jeżeli były pobyty), oświadczenie opiekuna, w którym prosimy o podanie z jakich źródeł pomocy Państwo korzystacie.

Kontakt telefoniczny PN- PT od godz. 9.00 do godz. 15.00 746419750, 601519898.
Email: sekretariat@phpal.pl


PLIK DO POBRANIA: