CO TRZEBA WIEDZIEĆ 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą wolontarystyczną - powinieneś wiedzieć, że

Wolontariusz - to osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariusz w hospicjum to członek zespołu hospicyjnego. Obok lekarza, pielęgniarza, fizjoterapeuty, psychologa czy kapelana zajmuje w nim równorzędną rolę. 

Wolontariuszem hospicyjnym może być każdy:

  • Osoby pełnoletnie, po specjalistycznym przeszkoleniu, mogą bezpośrednio pomagać przy pacjentach: przy pielęgnacji chorych, chodzić z chorymi na spacery, pomagać im w wykonywaniu codziennych czynności, towarzyszyć chorym rozmawiając z nimi, czytając a także pomagając rodzinom chorych. Są to tzw. Wolontariusze medyczni.
  • Każdy; od przedszkolaka do seniora może zostać wolontariuszem akcyjnym, pomagać w funkcjonowaniu hospicjum.

Wolontariusze ci organizują akcje charytatywne, pozyskują sponsorów i darczyńców, opiekują się sprzętem komputerowym, prowadzą strony internetowe, pomagają w pracach administracyjnych i porządkowych, porządkują ogród przy hospicjum, organizują występy dla pacjentów, składają życzenia świąteczne chorym. Dzięki nim w hospicjum gości radość i uśmiech.

Odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Dlaczego jesteś zainteresowany tym rodzajem pracy?
  • Czego oczekujesz w związku z pracą w naszym hospicjum?
  • Czy masz doświadczenia w pracy jako wolontariusz?
  • Ile czasu możesz poświęcić na pracę w naszym hospicjum?
  • Czy jakieś ograniczenia mogą utrudnić Ci pracę naszym hospicjum?
  • Co chciałbyś robić jako wolontariusz ?

Zgłoś się do Koordynatora wolontariatu, dowiesz się więcej. 

Siedziba hospicjum NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno-Paliatywnej ul. Krasińskiego 8, 58-309 Wałbrzych (Piaskowa Góra ), tel. 074 641 97 57, 074 641 97 50