PORADNIA OPIEKI HOSPICYJNO - PALIATYWNEJ

tel. kontaktowy: (74) 641 97 60, ( 74 ) 6419750

NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno - Paliatywnej zwana " Hospicjum" jest przedsiębiorstwem leczniczym
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Mieści się w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych ul. Krasińskiego 8 ( Piaskowa Góra )

Jednostka zajmująca się kompleksową opieką nad Chorym w stanie terminalnym choroby nowotworowej, tzn. w okresie, gdy leczenie przyczynowe (operacje, chemioterapia, radioterapia) zostały zakończone lub ze względu na stan ogólny nie podjęte, a także Pacjentami przewlekle chorymi z innymi jednostkami chorobowymi - jak zanik rdzenia kręgowego, nabyty niedobór odporności itd. ( zgodnie z wytycznymi NFZ )

 

Warunki objęcia Chorego opieką hospicyjno-paliatywną

Wskazanie medyczne ; terminalny stan choroby nowotworowej

 1. Skierowanie
  - do Poradni Opieki Paliatywnej - na druku skierowania do poradni specjalistycznej
  - do Hospicjum Domowego - na druku skierowania do poradni specjalistycznej
  - do Hospicjum Stacjonarnego - na druku skierowania do szpitala

 2. Dowód osobisty

 3. Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym potwierdzeniem opłacenia składek ZUS lub legitymacja rencisty, emeryta

 4. Kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie

 5. Ksero badania histopatologicznego, jeśli zostało wykonane.